Geometrické symboly

Geometrické symboly sa používajú v tradíciách múdrosti v civilizáciách, aby priniesli do nášho chápania vlastný význam a vedomosť. V rámci tejto webovej stránky sme reprodukovali niektoré geometrické symboly, ktoré pán Percival ilustroval, a vysvetlil význam, v ktorom sa nachádza Myslenie a osud. Uviedol, že tieto symboly majú hodnotu pre človeka, ak do nich úmyselne premýšľa, aby dospeli k pravde, ktorú symboly obsahujú. Pretože tieto symboly pozostávajú len z čiar a kriviek, ktoré nie sú konštruované do známeho objektu fyzickej roviny, ako je strom alebo postava človeka, môžu stimulovať myslenie na abstraktných, nekorporálnych predmetoch alebo objektoch. Ako také môžu pomáhať pri pochopení nefyzických sfér za hranicami našich zmyslov, čím poskytujú pohľad do väčších zákonov vesmíru, ako je uvedené v Myslenie a osud.

„Geometrické symboly sú reprezentáciami príchodu jednotiek prírody do formy a pevnosti a pokroku činiteľa, cez materializáciu k poznaniu seba samého a k tomu, aby sme si boli vedomí v čase a priestore.“ –HWP

Toto tvrdenie Percivala je naozaj ďalekosiahle. Hovorí, že prostredníctvom nášho zámeru vnímať vnútorný význam a význam týchto symbolov môžeme vedieť, že to, čo sa nám často zdá nepoznateľné - kto a čo sme, ako a prečo sme sem prišli, účel a plán vesmíru. , , a za.Kruh dvanástich bezmenných bodov


Percival nám hovorí, že obrázok VII-B v myslení a osude - Zodiac v kruhu dvanástich bezmenných bodov - je pôvodom, súčtom a najväčším zo všetkých geometrických symbolov.

Kruh s dvanástimi bezmennými bodmi

„Postava kruhu s dvanástimi bodmi odhaľuje, vysvetľuje a dokazuje usporiadanie a konštitúciu vesmíru a miesto všetkého v ňom. To zahŕňa neprejavené, ako aj prejavené časti. , , Tento symbol preto ukazuje make-up a skutočnú pozíciu človeka vo vzťahu ku všetkému nad a pod a vo vnútri i zvonku. Ukazuje, že ľudská bytosť je pivotom, bodom, rovnovážnym kolesom a mikrokozmom svetského ľudského sveta. “

-HW Percival

Pán Percival zahrnoval 30 stránky symbolov, ilustrácií a grafov, ktoré možno nájsť na konci Myslenie a osud.Jedna z hodnôt geometrického symbolu, v porovnaní s inými symbolmi, je väčšia priamosť, presnosť a úplnosť, s ktorou predstavuje to, čo nemožno vyjadriť slovami.HW Percival