Podpora nadácie Word

Dary

Vaše príspevky pomáhajú Nadácii Word, aby pokračovala vo svojom poslaní robiť knihy Percivalu ľuďom na svete. Ak spoznáte dôležitosť odkazu Harolda W. Percivala pre ľudstvo a chcete nás podporiť v tomto úsilí, váš dar nám pomôže zdieľať jeho diela s väčším počtom ľudí. Všetky dary pre Nadáciu Word, Inc. sú daňovo uznateľné.


Ak by ste radšej prispeli poštou, naša adresa je:

Nadácia Word, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617