Podpora nadácie Word
Vaše príspevky pomáhajú Nadácii Word pokračovať v poslaní sprístupňovať knihy Percival ľuďom na celom svete. Ak uznáte dôležitosť odkazu Harolda W. Percivala pre ľudstvo a chcete nás v tomto úsilí podporiť, váš dar nám pomôže zdieľať jeho diela s väčším počtom ľudí. Všetky dary spoločnosti The Word Foundation, Inc. sú odpočítateľné z dane.


Ak by ste radšej prispeli poštou, naša adresa je:

Nadácia Word, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617