Knižnica nadácie Word
Táto virtuálna knižnica je miestom, kde si môžete prezrieť všetky knihy a ďalšie diela Harolda W. Percivala. Úvodníky napísal pán Percival pre svoj mesačník The Word, ktorý vyšiel v rokoch 1904 až 1917. Slovo WordPress obsahovalo funkciu Otázky a odpovede „Momenty s priateľmi“, kde pán Percival odpovedal na otázky svojich čitateľov. Zahrnuté sú tu aj preklady Úvod do myslenia a osudu a videá o myslení a osude a autorovi.

Knihy Harolda W. Percivala


Myslenie a osud, Muž a žena a dieťa, Demokracia je samospráva a Murivo a jeho symboly sú dostupné aj v elektronickej forme u nás Stránka e-kníh.Predný obal Thinking and Destiny
Myslenie a osud

Táto kniha, ktorú mnohí označili za najúplnejšiu knihu, akú kedy napísali o človeku, vesmíre a mimo neho, objasňuje skutočný účel života každej ľudskej bytosti.


Predná strana obálky Muž a žena a dieťa
Muž a žena a dieťa

Táto kniha sleduje vývoj dieťaťa do vedomého skúmania seba samého. Zdôrazňuje tiež dôležitú úlohu, ktorú rodičia zohrávajú pri výchove k tomuto objavovaniu seba samého.


Predná strana Demokracia je samospráva
Demokracia je samospráva

Pán Percival poskytuje originálny a úplne nový koncept „pravej“ demokracie. V tejto knihe sa osobné a národné záležitosti dostávajú do centra pozornosti večných pravd.


Predný obal Murivo a jeho symboly
Murivo a jeho symboly

Murivo a jeho symboly vrhá nové svetlo na staré symboly, emblémy, nástroje, orientačné body a učenia. Takto sú zjavené vznešené ciele slobodomurárstva.


Mesačné úvodníky Z SLOVA I. časť predná obálkaMesačné úvodníky Z SLOVA II. časť predná obálka
Mesačné úvodníky zo SLOVA
1904–1917 I. časť a II

Úvodníky Harolda W. Percivala v I. a II. časti trojzväzkového súboru vyšli prvýkrát v r. Slovo časopis medzi októbrom 1904 a septembrom 1917.


Predná strana obálky Moments With Friends From THE WORD
Momenty s priateľmi
Zo SLOVA 1906–1916

Otázky v tejto tretej knihe trojzväzkového súboru kládli čitatelia Slovo a odpovedal pán Percival.